Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2012

zazdrosciisz
Zawsze znajdzie się jakaś ładniejsza dziewczyna od Ciebie, po prostu musisz trafić na kogoś kto będzie miał to w dupie.
Reposted bytegoniedasienaprawickolektyw

June 26 2012

zazdrosciisz
0510 35ba 390
Reposted frommockingcat mockingcat viamefir mefir
zazdrosciisz
4749 4528 390
Reposted fromsmejli smejli viamefir mefir

June 25 2012

zazdrosciisz
jestem aspołeczna. niespójna. pragnę czegoś jednocześnie nic nie robiąc w tym kierunku. taka postawa aż boli.
— takie moje.
Reposted fromhothothot hothothot viaaneth aneth
zazdrosciisz
Częściej, dużo częściej żałuję tego, czego nie zrobiłam a na co miałam ochotę i nie starczyło mi odwagi obawiając się zdania innych. Czas coś z tym zrobić, bo przecież najważniejsze jest to, co myślę o sobie sama.
Reposted frommarisette marisette viabaaaaang baaaaang

June 23 2012

zazdrosciisz

Życie jest zbyt krótkie, żeby cały czas ładnie się zachowywać...

— Mecwaldowski
Reposted frommuka muka viabaaaaang baaaaang
zazdrosciisz
A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
— imsocreepy
zazdrosciisz
5083 8190 390
Reposted fromhole-love hole-love viapermanent permanent
zazdrosciisz
4939 a8a1 390
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viabaaaaang baaaaang
zazdrosciisz
2154 2934 390
Reposted fromScivolidinuovo Scivolidinuovo viapeace peace
zazdrosciisz
"Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana."
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viabaaaaang baaaaang

June 15 2012

zazdrosciisz
Czekolada przestała mi smakować, mniej sypiam, mniej jem. Nawet mniej piszę. Ciągła melancholia. 'Odpoczynek' od wszystkiego. Nie do tego dążyłam. Nie tego chciałam.
Reposted fromdobby dobby viapermanent permanent
zazdrosciisz
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viabaaaaang baaaaang
zazdrosciisz
Nie korzystaj z moich rad. Ani niczyich innych. Zaufaj sobie. Czy wyjdzie Ci to na dobre, czy na złe, czy będziesz szczęśliwa, czy nie, to Twoje życie i co z nim zrobisz, zależy wyłącznie od Ciebie.
— Nicholas Sparks, Dla Ciebie Wszystko
zazdrosciisz
7940 0f4a 390
Reposted fromchristi christi viapeace peace

June 14 2012

zazdrosciisz
7498 af0e 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viapeace peace
zazdrosciisz
Ciągle mnie pytano o faceta. A kto by ze mną wytrzymał ?
— "Alkohol, prochy i ja"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viapeace peace
zazdrosciisz
5:30 rano. leżysz w łóżku i próbujesz znaleźć chociaż jeden powód by wstać i żyć. później uświadamiasz sobie że nie masz takiego. ani o 5:30 nad ranem, ani o żadnej innej godzinie każdego dnia. 
— buziakowiec.soup.io
Reposted frombuziakowiec buziakowiec viapeace peace
zazdrosciisz
4496 b090
Reposted fromPitufa Pitufa viabaaaaang baaaaang
zazdrosciisz
W gruncie rzeczy jestem miła, ale w mordę też potrafię dać.
Reposted byaaabeeceelongingpeaceucieknijmielenarin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl